główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,budowie elektroenergetycznej stacji transformatorowej SN/WN wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie gminy Miasta Piotrków Trybunalski, obręb 14 z trasą linii kablowej''

Załączniki:
Obwieszczenie 842 KB
artykuł nr 2

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi informuje, iż w związku z prowadzonym postępowaniem w przedmiocie ustalenia i wypłaty odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie 3 Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, powiecie piotrkowskim, województwie łódzkim, oznaczonej jako działka nr 1 o pow. 0,0639 ha w części dotyczącej udziału wynoszącego 444/480 części we współwłasności ww. nieruchomości

Załączniki:
Obwieszczenie 689 KB
artykuł nr 3

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr. woj. świętokrzyskiego''

Załączniki:
Obwieszczenie 809 KB
artykuł nr 4

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w/s wydania opinii dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej stacji transformatorowej SN/WN wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie gminy Miasto Piotrków Trybunalski, obręb 14 z trasą linii kablowej

Załączniki:
Obwieszczenie 493 KB
artykuł nr 5

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w/s wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A1 na odcinku węzeł "Bełchatów" z wyłączeniem węzła "Bełchatów" do węzła "Kamieńsk" wraz z węzłem od km 351+800 do do km 376+000 - odcinek B.

Załączniki:
Obwieszczenie 390 KB
artykuł nr 6

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w/s wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A1 na odcinku od węzła ,,Tuszyn'' z wyłączeniem węzła do węzła ,,Bełchatów'' wraz z węzłem od km 335+937,65 do km 351+800,00 - odcinek A

Załączniki:
Obwieszczenie 15 MB
artykuł nr 7

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr. woj. świętokrzyskiego''

Załączniki:
Obwieszczenie 74 KB
artykuł nr 8

Zawiadomienie Wojewody Łódzkiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 3 miasta Piotrkowa Trybunalskiego, województwie łódzkim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1 o powierzchni 0,0639 ha

Załączniki:
Zawiadomienie MB
artykuł nr 9

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr. woj. świętokrzyskiego''

Załączniki:
Obwieszczenie 845 KB
artykuł nr 10

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w/s zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa elektroenergetycznej stacji transformatorowej SN/WN wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miasta Piotrków Trybunalski, obręb 14 z trasą linii kablowe''.

Załączniki:
Obwieszczenie 609 KB