główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wszczęciu postępowania w/s wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. 'Budowa wiaty na przechowywanie zbiornika olejowego'

Załączniki:
Obwieszczenie 234.217 KB
artykuł nr 2

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dot. decyzji w sprawie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych, z zastosowaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita objętość wanien procesowych przekracza 30m3, zlokalizowanej w Piotrkowie Trybunalskim,

Załączniki:
Obwieszczenie 400.382 KB
artykuł nr 3

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wszczęciu postępowania ws. ustalenia odszkodowania z tyt. nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie nr 5 m. Piotrków Trybunalski, woj. łódzkim, oznaczonej jako działka nr 6/1 o pow. 0,0200 ha

Załączniki:
Obwieszczenie 404.634 KB
artykuł nr 4

Informacja o postępowaniu administracyjnym ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych

Załączniki:
Informacja 378.377 KB
artykuł nr 5

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Pabianickiego o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Załączniki:
Ogłoszenie 1.018 MB
artykuł nr 6

Obwieszczenie Wojewody łódzkiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Załączniki:
Obwieszczenie 210.914 KB
artykuł nr 7

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego-Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Załączniki:
Obwieszczenie 731.705 KB
artykuł nr 8

Obwieszczenie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

Załączniki:
Obwieszczenie 1,015.194 KB
artykuł nr 9

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

Załączniki:
Obwieszczenie 307.294 KB
artykuł nr 10

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

Załączniki:
Obwieszczenie 245.672 KB
artykuł nr 11

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Załączniki:
Zawiadomienie 303.367 KB
artykuł nr 12

Postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Załączniki:
Postanowienie 295.197 KB
artykuł nr 13

Informacja Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

Załączniki:
Informacja 783.446 KB
artykuł nr 14

Informacja Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

Załączniki:
Informacja 737.555 KB
artykuł nr 15

Informacja Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

Załączniki:
Informacja 328.562 KB
artykuł nr 16

Informacja Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami) Prawo wodne informuję, że w Departamencie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskieho w Łodzi prowadzono jest postępowanie administracyjne w/s wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie scieków zawierajacych substancje szkodliwe

artykuł nr 17

Zawiadomienie dot. udzielenia pozwolenia na użytkowanie istniejącej linii energetycznej 110kV Piotrków Trybunalski-Bronisławów

Załączniki:
Zawiadomienie 1.655 MB
artykuł nr 18

Informacja Marszałka województwa Łódzkiego dot. projektu programu ochrony powietrza dla strefy łódzkiej

Załączniki:
Informacja 477.678 KB
artykuł nr 19

Ogłoszenie dot. wariantów przebiegu korytarzy dróg S12 i S74

Załączniki:
Ogłoszenie 455.244 KB
artykuł nr 20

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

Załączniki:
Obwieszczenie 559.838 KB
artykuł nr 21

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

Załączniki:
Obwieszczenie 575.510 KB
artykuł nr 22

Ogłoszenie w sprawie spotkania informacyjnego dot. wariantów przebiegu korytarzy drogi ekspresowej S12 na terenach Gmin i drogi ekspresowej S74

Załączniki:
Ogłoszenie 11.639 MB