główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim o przebudowie gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Piotrków Trybunalski-Sworzyce

Załączniki:
Obwieszczenie 48 KB
artykuł nr 2

Obwieszenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Załączniki:
Obwieszczenie 14 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego w 2012 roku na realizację zadań z zakresu sportu.

artykuł nr 4

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części budynku okręgowej stacji kontroli pojazdów na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z budową obiektu biurowo ? magazynowego i niezbędnej infrastruktury przewidzianego do realizacji na działkach nr ew. 16/2 oraz 43/2 obręb 32 położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żelaznej 12.

Załączniki:
Zawiadomienie 18 KB
artykuł nr 5

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim o zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia szatni na pomieszczenia biurowe w budynku Gimnazjum Nr 4 przy ul. Próchnika 8/12

Załączniki:
Obwieszczenie 47 KB
artykuł nr 6

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim o budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Szklarskiej i Orlej - obwieszczenie o wydaniu sprostowania oczywistej omyłki 2

Załączniki:
Obwieszczenie 43 KB
artykuł nr 7

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim o budowie 2 odcinków sieci gazowej średniego ciśnienia w technologii PE w ul. Kasztanowej i Zajęczej

Załączniki:
Obwieszczenie 48 KB
artykuł nr 8

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim o budowie gazociągu w rejonie ulicy Żółtej i Karolinowskiej

Załączniki:
Obwieszczenie 44 KB
artykuł nr 9

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Załączniki:
Ogłoszenie 367 KB
artykuł nr 10

Ogłoszenie o przekazaniu w 2011 r. Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim środków finansowych na dofinansowanie zakupu atestowanego sprzętu ochronnego

Załączniki:
Ogłoszenie 272 KB