główna zawartość
artykuł nr 1

Decyzja Wojewody Łódzkiego dot. udzielenia zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości i części nieruchomości przeznaczonych na pas drogowy autostrady A-1

Załączniki:
Decyzja MB
artykuł nr 2

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Łodzi w/s wszczęcia postępowania w/s wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Załączniki:
Obwieszczenie 794 KB
artykuł nr 3

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w/s wydania postanowienia nr 6/2009 prostującego oczywista pomyłkę pisarską w decyzji Wojewody Łódzkiego nr 1/2008 z dn. 25 stycznia 2008 r. o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 8

Załączniki:
Obwieszczenie 929 KB
artykuł nr 4

Informacja Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w/s przystąpienia do opracowania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wśród dróg krajowych i ekspresowych z terenów województwa łódzkiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne

Załączniki:
Informacja MB
artykuł nr 5

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad dot. wszczęcia postępowania w/s wywłaszczenia nieruchomości i części nieruchomości położonych w obrębie 29 miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Załączniki:
Zawiadomienie MB
artykuł nr 6

Informacja w/s rozpoczęcia konsultacji społecznych nt. projektu budowy i eksploatacji autostrady A1 na odcinku Stryków-Pyrzowice

Załączniki:
Informacja 373 KB
artykuł nr 7

Decyzja generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w/s podtrzymania decyzji dot. zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie autostrady A1

Załączniki:
Decyzja 30 MB
artykuł nr 8

Zawiadomienie Wójta Gminy Wola Krzysztoporska w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej

Załączniki:
Obwieszczenie 905 KB
artykuł nr 9

Zawiadomienie Starostwa Powiatowego o wszczęciu postępowania w/s wydania zezwolenia na usunięcie drzew na terenie nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. Armii Krajowej 22C

Załączniki:
Zawiadomienie 858 KB
artykuł nr 10

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie autostrady A1

Załączniki:
Zawiadomienie 528 KB