główna zawartość
artykuł nr 71

Obwieszczenie Referatu Architektury i Budownictwa w/s...

Na podstawie art. 72 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowisk...

artykuł nr 72

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s przekazaniu do ponownego rozpatrzenia decyzji PP.II.73313/43/2008 dotyczącej budowy linii światłowodowej PKL 3F464 w rejonie ulic Roosevelta - Sulejowska w Piotrkowie Trybunalskim oraz w związku z dokonaną przez wnioskodawcę - Polkomtel S.A. zmianą wniosku

Załączniki:
Obwieszczenie 155 KB
artykuł nr 73

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 15.09.2009r. Kościoła Akademickiego Panien Dominikanek p.w. Matki Bożej Śnieżnej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Rycerskiej 3, w sprawie zmiany w części wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Nr 2/2009 z dnia 19.03.2009r.

Załączniki:
Obwieszczenie 98 KB
artykuł nr 74

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w/s...

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

artykuł nr 75

Informacja o zaproszeniu do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji wnętrza wraz z instalacjami wewnętrznymi lokalu po byłej aptece o powierzchni 116,84 m kw. położonego w Piotrkowie Trybunalskim na parterze budynku przy ul. Zamurowej 11 na potrzeby projektu Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej w Piotrkowie Trybunalskim jako uzupełnienie projektu kluczowego Trakt Wielu Kultur

artykuł nr 76

Obwieszczenie Referatu Architektury i Budownictwa w/s budowy...

Na podstawie art. 72 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowisk...

artykuł nr 77

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy gazociągu średniego ciśnienia przy ulicy Sulejowskiej 45 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Obwieszczenie 100 KB
artykuł nr 78

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnyc...

artykuł nr 79

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy odcinka sieci wodociągowej przy ul. Żelaznej, Orlej, Roosevelta w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Obwieszczenie 145 KB
artykuł nr 80

Obwieszczenie Referatu Architektury i Budownictwa w/s...

Na podstawie art. 5a pkt. 1 ustawy Prawo budowlane tekst jednolity (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118) oraz art. 49, art. 61 §4 Kodeksu Postępowania Administracyjneg...