główna zawartość
artykuł nr 21

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Piotrków Tryb. przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym...

artykuł nr 22

Obwieszczenie Referatu Architektury i Budownictwa Urzędu...

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowej w zakresie dróg publicznych...

artykuł nr 23

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o...

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowisk...

artykuł nr 24

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy układu komunikacyjnego z włączeniem do ul. Łódzkiej

Załączniki:
Obwieszczenie 91 KB
artykuł nr 25

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku gospodarczego wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej

Załączniki:
Obwieszczenie 133 KB
artykuł nr 26

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s przebudowy istniejącego gazociągu średniego ciśnienia na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Wąskiej

Załączniki:
Obwieszczenie 135 KB
artykuł nr 27

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy linii światłowodowej w relacji: BB30964 ul. Roosevelta - BB30826 ul. Sulejowska w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Obwieszczenie 151 KB
artykuł nr 28

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej w 2010 roku

Załączniki:
Regulamin 122 KB
Harmonogram 73 KB
Oferta 176 KB
Ogłoszenie o konkursie 126 KB
Rozstrzygnięcie konkursu 93 KB
artykuł nr 29

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowanie realizacji zadania Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej w 2010 roku

Załączniki:
Regulamin 122 KB
Harmonogram 73 KB
Oferta 176 KB
Ogłoszenie o konkursie 125 KB
Rozstrzygnięcie konkursu 88 KB
artykuł nr 30

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowanie realizacji zadania Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej w latach 2010 - 2012

Załączniki:
Regulamin 122 KB
Harmonogram 73 KB
Oferta 176 KB
Ogłoszenie o konkursie 126 KB
Rozstrzygnięcie konkursu 85 KB