główna zawartość
artykuł nr 141

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy ogólnodostępnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego wraz zapleczem szatniowo - sanitarnym, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz parkingiem przewidzianego do realizacji przy ul. Broniewskiego 18

Załączniki:
Obwieszczenie 134 KB
artykuł nr 142

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o...

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

artykuł nr 143

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o...

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

artykuł nr 144

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o...

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowisk...

artykuł nr 145

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy: linii kablowej SN, kontenerowej stacji transformatorowej SN/NN, linii kablowej NN, złączy kablowych NN w układzie drogowym ulicy Narutowicza w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Obwieszczenie 135 KB
artykuł nr 146

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s rozbudowy szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Załączniki:
Obwieszczenie 129 KB
artykuł nr 147

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s rozbudowy szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Załączniki:
Obwieszczenie 127 KB
artykuł nr 148

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o...

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

artykuł nr 149

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Piotrków Trybunalski z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu realizowanych w 2009 roku

artykuł nr 150

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych...