główna zawartość
artykuł nr 131

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia (ciśnienie max do 0,5 MPa)w pasie drogowym ul. Przelotowej oraz ul. Polnej

Załączniki:
Obwieszczenie 137 KB
artykuł nr 132

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o...

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

artykuł nr 133

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy: linii kablowej SN, kontenerowej stacji transformatorowej SN/NN, linii kablowej NN, złączy kablowych NN w układzie drogowym ulicy Narutowicza

Załączniki:
Obwieszczenie 129 KB
artykuł nr 134

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s przebudowy elewacji zewnętrznej istniejącego budynku mieszkalno - handlowo - usługowego usytuowanego na terenie nieruchomości u zbiegu ulicy Rycerskiej 5, ulicy Sieradzkiej 5 i Placu Tadeusza Kościuszki 6 (działka o nr ewid. 53 obręb 21 ) w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Obwieszczenie 136 KB
artykuł nr 135

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski...

artykuł nr 136

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy sieci gazowej średniego ciśnienia

Załączniki:
Obwieszczenie 141 KB
artykuł nr 137

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s rozbudowy szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Załączniki:
Obwieszczenie 133 KB
artykuł nr 138

Obwieszczenie Referatu Architektury i Budownictwa w/s...

Na podstawie art. 72 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

artykuł nr 139

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w/s przekazania na konto Miejskiego Ośrodka Kultury środków finansowych

Załączniki:
Ogłoszenie 625 KB
artykuł nr 140

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy parkingu ogólnodostępnego

Załączniki:
Obwieszczenie 83 KB