główna zawartość
artykuł nr 121

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia w pasie drogowym ul. Przelotowej i Polnej

Załączniki:
Obwieszczenie 132 KB
artykuł nr 122

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie drogowym ul. Południowej

Załączniki:
Obwieszczenie 140 KB
artykuł nr 123

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy:linii kablowej 15 kV, linii kablowej 0,4 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV w celu przyłączenia budynku Domu Weselnego położonego przy ulicy Orlej 22 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Obwieszczenie 136 KB
artykuł nr 124

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Świerczów wraz z przyłączami do istniejących budynków

Załączniki:
Obwieszczenie 137 KB
artykuł nr 125

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla...

Zgodnie z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz...

artykuł nr 126

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w/s wydania decyzji...

Zgodnie z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenac...

artykuł nr 127

Obwieszczenie Referatu Architektury i Budownictwa w/s...

Na podstawie art. 72 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ...

artykuł nr 128

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s rozbudowy szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Załączniki:
Obwieszczenie 133 KB
artykuł nr 129

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Piotrków Trybunalski z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu realizowanych w 2009 roku

artykuł nr 130

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (ciśnienie max do 0,5 MPa) w pasie drogowym ul. Południowej

Załączniki:
Obwieszczenie 137 KB