główna zawartość
artykuł nr 111

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy parkingu ogólnodostępnego przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości przy ulicy Batorego

Załączniki:
Obwieszczenie 87 KB
artykuł nr 112

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s przebudowy fontanny w Parku im. Jana Pawła II wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej

Załączniki:
Obwieszczenie 127 KB
artykuł nr 113

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s przebudowy elewacji zewnętrznej istniejącego budynku mieszkalno - handlowo - usługowego usytuowanego na terenie nieruchomości u zbiegu ulicy Rycerskiej 5, ulicy Sieradzkiej 5 i Placu Tadeusza Kościuszki 6 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Obwieszczenie 135 KB
artykuł nr 114

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy:linii kablowej 15 kV, linii kablowej 0,4 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV w celu przyłączenia budynku Domu Weselnego położonego przy ulicy Orlej 22 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Obwieszczenie 137 KB
artykuł nr 115

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami,przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami, przebudowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przebudowy i budowy elektroenergetycznych sieci napowietrznych wraz z przyłączami napowietrznymi, demontażu i budowy linii kablowej 15kV, przebudowy sieci oświetlenia ulicznego, wykonania wewnętrznych linii zasilających, zagospodarowania skweru i placu, przebudowy nawierzchni i chodników, uzupełnienia elementów małej architektury i zieleni

Załączniki:
Obwieszczenie 142 KB
artykuł nr 116

Obwieszczenie Referatu Architektury i Budownictwa w/s...

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowej w zakresie dróg publicznych...

artykuł nr 117

Obwieszczenie Referatu Architektury i Budownictwa w/s...

Na podstawie art. 5a pkt. 1 ustawy Prawo budowlane tekst jednolity (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118) oraz art. 49, art. 61 §4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego...

artykuł nr 118

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy parkingu ogólnodostępnego przy ul. Batorego 1-3 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Obwieszczenie 131 KB
artykuł nr 119

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Świerkowej wraz z przyłączami

Załączniki:
Obwieszczenie 137 KB
artykuł nr 120

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w/s...

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...