główna zawartość
artykuł nr 101

Zawiadomienie Prezydenta miasta Piotrkowa Trybunalskiego o...

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisk...

artykuł nr 102

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s przebudowy fontanny w Parku im. Jana Pawła II wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej

Załączniki:
Obwieszczenie 116 KB
artykuł nr 103

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w/s przekazania w 2009 roku na konto Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji KWP w Łodzi środków finansowych

Załączniki:
Ogłoszenie 797 KB
artykuł nr 104

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w/s...

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

artykuł nr 105

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w/s...

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

artykuł nr 106

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w/s...

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

artykuł nr 107

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy: linii kablowej 15 kV, linii kablowej 0,4 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV w celu przyłączenia budynku Domu Weselnego położonego przy ulicy Orlej 22 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Obwieszczenie 130 KB
artykuł nr 108

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w/s...

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz...

artykuł nr 109

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia w pasach drogowych ul. Przelotowej i Polnej

Załączniki:
Obwieszczenie 128 KB
artykuł nr 110

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie drogowym ul. Południowej

Załączniki:
Obwieszczenie 136 KB