główna zawartość
artykuł nr 91

Obwieszczenie Referatu Architektury i Budownictwa Urzędu...

Na podstawie art. 72 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

artykuł nr 92

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy ogólnodostępnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego wraz z zapleczem parkingowymprzewidzianego do realizacji przy ul. Budki - Partyzantów w Piotrkowie Trybunalskim.

Załączniki:
Obwieszczenie 137 KB
artykuł nr 93

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s przebudowy istniejącego gazociągu na PE (ciśnienie max do 0,5 MPa) w pasie drogowym ul. Słowackiego oraz ul. POW w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Obwieszczenie 139 KB
artykuł nr 94

Obwieszczenie Referatu Architektury i Budownictwa w/s...

Na podstawie art. 5a pkt. 1 ustawy Prawo budowlane tekst jednolity (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118) oraz art. 49, art. 61 §4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego...

artykuł nr 95

Obwieszczenie Referatu Architektury i Budownictwa w/s...

Na podstawie art. 72 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

artykuł nr 96

Informacja dot. przyznanych stypendiów osobom zajmującym...

Lista przyznanych stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury oraz artystycznie uzdolnionym dzieciom i młodzieży...

artykuł nr 97

Obwieszczenie Referatu Architektury i Budownictwa w/s...

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowej w zakresie dróg publicznych...

artykuł nr 98

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w/s...

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisk...

artykuł nr 99

Obwieszczenie Referatu Architektury i Budownictwa w/s...

Na podstawie art. 72 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

artykuł nr 100

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Świerkowej wraz z przyłączami do nieruchomości

Załączniki:
Obwieszczenie 135 KB