główna zawartość
artykuł nr 81

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s przebudowy istniejącego gazociągu na PE (ciśnienie max do 0,5 MPa)w pasie drogowym ulic Słowackiego i POW w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Obwieszczenie 125 KB
artykuł nr 82

Obwieszczenie Referatu Architektury i Budownictwa w/s...

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowej w zakresie dróg publicznyc...

artykuł nr 83

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy, rozbudowy i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami

Załączniki:
Obwieszczenie 133 KB
artykuł nr 84

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci kanalizacji sanitarnej o przekr. 200 mm w ulicy Świerczów wraz z przyłączami do istniejących budynków

Załączniki:
Obwieszczenie 159 KB
artykuł nr 85

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek z dn. 13.07.2007r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy gazociągu średniego ciśnienia o przekr. 110 mm

Załączniki:
Obwieszczenie 129 KB
artykuł nr 86

Zawiadomienie Biura Planowania Rozwoju Miasta w sprawie...

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

artykuł nr 87

Zawiadomienie Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM...

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

artykuł nr 88

Obwieszczenie Referatu Architektury i Budownictwa o wydaniu...

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowej w zakresie dróg publicznych...

artykuł nr 89

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim dot. przebudowy istniejącego gazociągu na PE (ciśnienie max.do 0,5 MPa)

Załączniki:
Obwieszczenie 189 KB
artykuł nr 90

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy sieci kanalizacji sanitarnej o przekroju 200 mm w ul. Świerczów wraz z przyłączami do istniejących budynków

Załączniki:
Obwieszczenie 138 KB