główna zawartość
artykuł nr 61

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Narutowicza (na odcinku od ul. Zjazdowej do ul. Próchnika)

Załączniki:
Obwieszczenie 138 KB
artykuł nr 62

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy ogólnodostępnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego wraz zapleczem parkingowym przewidzianej do realizacji ul. Budki - Partyzantów w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Obwieszczenie 157 KB
artykuł nr 63

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy gazociągu średniego ciśnienia przy ulicy Sulejowskiej 45 w Piotrkowie Trybunalskim.

Załączniki:
Obwieszczenie 123 KB
artykuł nr 64

Obwieszczenie Referatu Architektury i Budownictwa Urzędu...

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowej w zakresie dróg publicznych...

artykuł nr 65

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy, rozbudowy i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w pasach drogowych ulic: Farnej i Zamkowej

Załączniki:
Obwieszczenie 134 KB
artykuł nr 66

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy odcinka sieci wodociągowej przy ul. Żelaznej, Orlej, Roosevelta

obrazek
Obwieszczenie
Załączniki:
Obwieszczenie 40 KB
artykuł nr 67

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych...

artykuł nr 68

Obwieszczenie Referatu Architektury i Budownictwa Urzędu...

Na podstawie art. 5a pkt. 1 ustawy Prawo budowlane tekst jednolity (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118) oraz art. 49, art. 61 §4 Kodeksu Postępowania Administracyjneg...

artykuł nr 69

Obwieszczenie Referatu Architektury i Budownictwa w/s...

Na podstawie art. 72 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowisk...

artykuł nr 70

Obwieszczenie Referatu Architektury i Budownictwa w/s...

Na podstawie art. 72 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowisk...