główna zawartość
artykuł nr 41

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części istniejącego, obecnie nieużytkowanego budynku z przeznaczeniem na schronisko dla bezdomnych

Załączniki:
Obwieszczenie 136 KB
artykuł nr 42

Obwieszczenie Referatu Architektury i Budownictwa Urzędu...

Na podstawie art. 5a pkt. 1 ustawy Prawo budowlane tekst jednolity (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn.zmianami ) oraz art. 72 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji...

artykuł nr 43

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s przebudowy mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1541E ul. Wolborska (przez rzekę Wierzejkę) w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Obwieszczenie 129 KB
artykuł nr 44

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy sieci wodociągowej rozdzielczej z rur polietylenowych wraz z przyłączami w układzie drogowym ulicy Grabskiej

Załączniki:
Obwieszczenie 127 KB
artykuł nr 45

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Narutowicza (na odcinku od ul. Zjazdowej do ul. Próchnika)

Załączniki:
Obwieszczenie 191 KB
artykuł nr 46

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy linii światłowodowej w relacji: BB30964 ul. Roosevelta - BB30826 ul. Sulejowska w Piotrkowie Trybunalskim - odcinek PKL3F466.

Załączniki:
Obwieszczenie 147 KB
artykuł nr 47

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku gospodarczego wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej przy ul. Roosevelta 3 - Próchnika 42 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Obwieszczenie 176 KB
artykuł nr 48

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego...

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz...

artykuł nr 49

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej wraz z przyłączami

Załączniki:
Obwieszczenie 31 KB
artykuł nr 50

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w/s wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie ul. Zamkowej

Załączniki:
Obwieszczenie 14 KB