główna zawartość
artykuł nr 11

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowz ogólnodostępnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego wraz z zapleczem socjalno - szatniowym i niezbędną infrastrukturą techniczną

Załączniki:
Obwieszczenie 128 KB
artykuł nr 12

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy dwóch odcinków linii kablowych 15 kV prowadzących do złącza kablowego 15 kV (trójnika) wraz z tym złączem i dalej linią kablową 15kV do stacji trafo odbiorczej wnętrzowej wraz z tą stacją

Załączniki:
Obwieszczenie 134 KB
artykuł nr 13

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Narutowicza (na odcinku od ul. Zjazdowej do ul. Próchnika)

Załączniki:
Obwieszczenie 160 KB
artykuł nr 14

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s przebudowy istniejącego gazociągu średniego ciśnienia na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Wąskiej

Załączniki:
Obwieszczenie 134 KB
artykuł nr 15

Informacja Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dot. ofertowej sprzedaży budynku administracyjno-biurowego (typu system) zlokalizowanego na terenie likwidowanego składowiska odpadów stałych w Dołach Brzeskich

Załączniki:
Informacja 681 KB
artykuł nr 16

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o...

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

artykuł nr 17

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części istniejącego, obecnie nieużytkowanego budynku z przeznaczeniem na schronisko dla bezdomnych

Załączniki:
Obwieszczenie 135 KB
artykuł nr 18

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o...

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjneg...

artykuł nr 19

Obwieszczenie Referatu Architektury i Budownictwa Urzędu...

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowej w zakresie dróg publicznych...

artykuł nr 20

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku gospodarczego wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej przy ul. Roosevelta 3 - Próchnika 42 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Obwieszczenie 92 KB