główna zawartość
artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Piotrków Trybunalski z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowanego w 2009 roku

artykuł nr 2

Wykaz nieruchomości na zbycie w drodze ustnych przetargów...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że w dniu 30 stycznia 2009 r. odbędą się ustne przetargi nieograniczone na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, położonych przy...

artykuł nr 3

Wykaz udziału stanowiącego własność Skarbu Państwa w...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego sprawujący funkcję starosty informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy Pasażu Karola Rudowskiego 10 i ul. Szkolnej 28 wywieszony został wykaz...

artykuł nr 4

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dot....

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza I ustny przetarg nieograniczony w dniu 27 lutego 2009 r. na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski...

artykuł nr 5

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń po byłej pralni w istniejącym budynku gospodarczym z przeznaczeniem na przychodnię lekarską-poradnię chirurgiczną przy ul. Roosevelta 3

Załączniki:
Obwieszczenie 32 KB
artykuł nr 6

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy odcinka linii światłowodowej nr PKL 3F463 na terenie nieruchomości przy ul. Energetyków 24 (ozn. nr ewid. dz. 19 obr. 43) i przy ul. Jodłowej 1 (ozn. nr ewid. dz. 20 obr. 43) w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Obwieszczenie 32 KB
artykuł nr 7

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s rozbudowy i przebudowy istniejącego Kościoła Akademickiego Panien Dominikanek związanej ze zmianą sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń na funkcję: kulturalną i wystawienniczą dla potrzeb Centrum idei ku demokracji w Piotrkowie Trybunalskim i obejmującej roboty budowlane wymagające uzyskania pozwolenia na budowę, przebudowy dziedzińca wewnętrznego z przystosowaniem go dla potrzeb sceny i widowni letniej dla plenerowych imprez muzycznych i teatralnych, przebudowy zjazdu z Placu Kościuszki wraz z budową wewnętrznego układu komunikacyjnego, budowy i przebudowy niezbędnej infrastruktury technicznej

Załączniki:
Obwieszczenie 30 KB
artykuł nr 8

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy linii światłowodowej w relacji: BB30964 ul. Roosevelta-BB30826 ul. Sulejowska w Piotrkowie Trybunalskim-odcinek PKL3F466

Załączniki:
Obwieszczenie 51 KB
artykuł nr 9

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy odcinka sieci wodociągowej w ul. Zalesickiej na odcinku od ul. Podole do ul. Mazowieckiej

Załączniki:
Obwieszczenie 30 KB
artykuł nr 10

Wykaz nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta przy Pasażu K. Rudowskiego 10 oraz przy ul. Szkolnej 28 wywieszone zostały wykazy nieruchomości...