przejdź do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
 Urząd Miasta PIOTRKÓW TRYBUNALSKI www.piotrkow.pl  
Urząd
 Dane podstawowe 
 Nr rachunków bankowych  
 Struktura organizacyjna i schemat organizacyjny 
 Wykaz numerów telefonów 
 Podstawowe informacje o Piotrkowie Trybunalskim 
Organy
 Prezydent Miasta 
 Z-cy Prezydenta Miasta 
 Sekretarz Miasta 
 Skarbnik Miasta 
 Rada Miasta 
 Komisje Rady 
 Komórki organizacyjne 
 Samodzielne stanowiska 
Prawo Lokalne
 Statut 
 Regulamin 
 Budżet 
 Projekty Uchwał 
 Uchwały 
 Protokoły z sesji Rady Miasta 
 Zarządzenia Prezydenta Miasta 
 Podatki i opłaty lokalne 
 Pomoc publiczna 
 Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta 
 Zbiór aktów prawa miejscowego 
 Programy i strategie 
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów 
 Zakończone procedury przetargowe 
 Postępowania do 14.000 EURO 
 Zamówienia z wolnej ręki 
 Archiwum - lata 2003-2010 
Gospodarka nieruchomościami
 Ogłoszenia przetargów 
Załatwianie Spraw
 Elektroniczna skrzynka podawcza 
 Udostępnianie informacji publicznej 
 Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych 
 Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 
Praca
 Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze 
 Nabory z poprzednich lat 
 System zatrudniania 
 Kwestionariusz osobowy 
Wybory
 Wybory, referenda 
 Wybory ławników 
Inne
 Wykaz placówek oświatowych w Piotrkowie Trybunalskim 
 Wykaz jednostek realizujących zadania miasta 
 Jednostki pomocnicze 
 Organizacje pozarządowe 
 Spółki z udziałem Gminy i Powiatu Piotrków Trybunalski 
 Oferty inwestycyjne 
 Oświadczenia majatkowe 
 Audyt Finansów Publicznych 
 Kontrole przeprowadzane w Urzędzie Miasta 
 Rejestry i ewidencje 
 Informacje o środowisku i jego ochronie 
 Informacja o stanie mienia komunalnego 
 Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta 
 Wykaz punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Piotrkowie Trybunalskim 
 Informacje nieudostępnione w BIP 
 Redakcja Biuletynu 
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
Szukaj w BIP:  
 Urząd > Dane podstawowe
1.
Informacje ogólne o Urzędzie

Urząd Miasta
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

 
Rodzaj
Miasto na prawach powiatu
Województwo
łódzkie
Miejscowość
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
Adres
Urząd Miasta
- Pasaż K. Rudowskiego 10
Kontakt
 
INFOLINIA BIURA OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW:
tel. 0 800 241 251


Punkt Informacyjny
Pasaż K. Rudowskiego 10

tel. 0-44 732 77 01

Punkt Informacyjny
ul. Szkolna 28
 
tel. 0-44 732 18 00


 
Godziny urzędowania

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
 
poniedziałek - piątek, od 7.30 do 15.30,
wtorek: 7.30 - 17.00
 
Biuro Obsługi Mieszkańców
 
poniedziałek -  piątek od 8.00 do 17.00.
 
Urząd Stanu Cywilnego
 
poniedziałek, środę, czwartek, piątek
od 8.00 do 15.30,
wtorek od 8.00 do 17.00
 
NIP
771 27 98 771
REGON
000 655 764
KOD TERYTORIALNY
106201 1
   15 1560 0013 2323 1404 1000 0001
KIEROWNICTWO URZĘDU
Prezydent Miasta
 
Krzysztof Chojniak
tel. 0-44 732 77 33, 0-44 732 77 34
fax 0-44 732 77 35
e-mail: k.chojniak@piotrkow.pl
 
Z-ca Prezydenta Miasta
 
Andrzej Kacperek
tel. 0-44 732 77 37
fax 0-44 732 77 38
email:
a.kacperek@piotrkow.pl
 
Z-ca Prezydenta Miasta
 
Adam Karzewnik
tel. 0-44 732 76 94
fax 0-44 732 76 99
email: a.karzewnik@piotrkow.pl
 
Sekretarz Miasta
 
Bogdan Munik
tel. 0-44 732 77 26
fax 0-44 732 77 38
email:
b.munik@piotrkow.pl
 
Skarbnik Miasta
 
Wiesława Łuczak
tel. 0-44 732 77 56
email: w.luczak@piotrkow.pl
 
Przewodniczący Rady Miasta
 
Marian Błaszczyński
tel. 0-44 732 77 31
e-mail:rada@piotrkow.pl
 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Jarzębska
Osoba, która wprowadziła dane: Wojciech Bonarski
Data wytworzenia informacji: 2003-06-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2003-06-15
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-06 14:23

rejestr zmian publikacji » do góry

wersja do druku wersja do druku